ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Σήμερα, οι επιχειρήσεις οδηγούνται στη πραγματική ψηφιακή εποχή και η C είναι εδώ για να τις καθοδηγήσει με αξιοπιστία και συνέπεια. Επίσημος “Silver” συνεργάτης της Epsilonet,  υπόσχεται να σας βοηθήσει να επιλέξετε την λύση, ανάμεσα σε ολοκληρωμένες σειρές προγραμμάτων, που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.

Λύσεις για Επιχειρήσεις.

Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο της επιχείρησης σας μέσω του Pylon ERP. Το Pylon ERP είναι ένα λογισμικό διαχείρισης λειτουργιών, το οποίο  δίνει στην επιχείρηση τη δυνατότητα της αυτοματοποίησης των διαδικασιών, υπηρεσιών και πόρων, με στόχο την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων.

Δομημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες κάθε επιχείρησης ενσωματώνοντας σε μια ενιαία βάση δεδομένων όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρηση, όπως:

 • Διαχείριση Αποθήκης
 • Κύκλωμα Παραγωγής
 • Κύκλωμα Αγορών – Πωλήσεων
 • Κύκλωμα CRM
 • Διαχείριση Χρηματοοικονομικών
 • Διαχείριση Συναλλασσόμενων
 • Κύκλωμα Λογιστικής

Πλεονεκτήματα

 • My data hub – Ενσωματωμένη Διαχείριση Ηλεκτρονικών Βιβλίων
 • Hybrid – Επεξεργασία δεδομένων μέσω desktop client, web explorer και mobile applications (Android/iOS)
 • Mobile management – Δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης με τη χρήση κινητού ή tablet
 • Mobile order – Mobile CRM. Καταχώρηση παραγγελιών, παραστατικών είσπραξης και ενεργειών CRM στο tablet, χωρίς την απαίτηση συνεχούς πρόσβασης στην εφαρμογή
 • Σύνδεση με POS

 

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της C θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε τα κατάλληλα modules ανάλογα με το μέγεθος και είδος της επιχείρησής σας. Ενδεικτικά:

 • Pylon CRM: για την πλήρη διαχείριση σχέσεων πελατολογίου προσαρμοσμένη στις ανάγκες και το μέγεθος της επιχείρησής σας.
 • Pylon Entry: εμπορική εφαρμογή εξειδικευμένη για μικρές επιχειρήσεις.
 • Pylon Commercial: εφαρμογή νέας γενιάς, η οποία διαχειρίζεται σε ενιαίο περιβάλλον όλα τα κυκλώματα μιας σύγχρονης επιχείρησης.

Ολοκληρωμένες λύσεις
για επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία.

Λύσεις για λογιστικά γραφεία.

EXTRA Λογιστική

 • Απευθείας διασύνδεση με την ΑΑΔΕ
 • Σύνδεση με e-forologia
 • Πρότυπα Λογιστικά Σχέδια
 • Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης παγίων
 • Μαζική υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ

EXTRA Μισθοδοσία

 • Αυτοματοποιημένη κάλυψη μισθοδοσίας Κάθετων Αγορών, όπως ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δημόσιος τομέας.
 • Εξειδικευμένο reporting
 • Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων από εξωτερικά συστήματα ωρομέτρησης.

Tax System 5

 • Εκκαθάριση Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
 • Διάθεση όλων των φορολογικών εντύπων σε μία εφαρμογή
 • Άντληση δεδομένων και αυτόματη συμπλήρωση των εντύπων Φ.Π.Α – VIES, Intrastat και Φορολογίας Εισοδήματος με δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής είτε μεμονωμένα είτε μαζικά.